Medicinsk forebyggelse

Hvordan forebygger man migræne? 

Forebyggelse af migræne kan ske ved brug af medicin og med fokus på faktorer, som man selv kan påvirke i sin hverdag.

Medicinsk forebyggende behandling har til formål at mindske antallet af migræneanfald og/eller styrken af dem. Forebyggende behandling bør overvejes, hvis: 

  • Antallet af migrænedage per måned er 4 eller højere
  • Der er dårlig effekt af anfaldsmedicin
  • Patientens livskvalitet er betydeligt forringet på grund af.migrænen
  • Der er hyppige eller meget langvarige tilfælde af aura. 

En grundig information til patienten om formål, bivirkninger og realistiske forventninger til effekten er vigtig. Den forebyggende behandling anses som værende succesfuld, hvis hyppigheden eller styrken af migræne kan halveres uden, at der opstår generende bivirkninger. 

Hvordan vurderer man effekten?

Man bruger en hovedpinekalender for at dokumentere effekten. Hovedpinekalenderen kan hentes her

Den forebyggende behandling bør forsøges i minimum 2-3 måneder på fuld dosis, før det endeligt kan vurderes, om der er effekt (med mindre, behandlingen ikke tolereres pga. bivirkninger). Ved *kronisk migræne bør medicinoverforbrugshovedpine desuden udelukkes. 

*Kronisk migræne” defineres ved 15 hovedpinedage eller mere pr måned, hvoraf mindst 8 dage er med migræne. 

Lægemidler som forebyggende behandling

Der er en række forskellige lægemidler, man bruger til forebyggende behandling. Flere af dem er oprindeligt udviklet til andre sygdomme, men har vist sig at kunne virke forebyggende mod migræne. Det gælder blandt andet blodtrykssænkende medicin, nogle typer af antidepressiv medicin og epilepsimedicin. 

Medicinsk botox

Botox anvendes i nogle tilfælde til forebyggelse af kronisk migræne. Botox gives som indsprøjtninger i nakke, ansigt og skuldre og virker ved at lamme de muskler, det sprøjtes ind i.

Behandlingen skal gentages med 3 måneders mellemrum.

Anti-CGRP behandling

Det smertefremkaldende molekyle CGRP dannes i vores nervesystem og spiller en rolle i udviklingen af migræneanfald. De aktive stoffer i anti-CGRP præparater som f.eks. Aimovig, Ajovy og Vudura, hæmmer eller blokerer CGRP, og derved brydes smertesignalerne til hjernen. Dette kan nedsætte hyppigheden og styrken af migræneanfald.

De gives typisk som indsprøjtning én gang hver måned og målrettes patienter med kronisk migræne, der har afprøvet mindst 2 andre typer af forebyggende behandling uden tilstrækkelig effekt. For at få behandlingen må man ikke have medicinoverforbrugshovedpine, være gravid eller amme. 

Det er i skrivende stund (jan. 2024) kun hovedpinecentre og visse neurologiske afdelinger, der kan udskrive præparaterne med tilskud, mens privatpraktiserende neurologer kan udskrive dem, dog mod egenbetaling. 

Litteratur: 

Referenceprogram. Diagnostik og behandling af hovedpinesygdomme og ansigtssmerter. Dansk Hovedpineselskab, 2020. https://dhos.dk/wp-content/uploads/2020/06/2932-Referenceprogram_2020_final_web-24.06.20.pdf 

Dansk Hovedpineselskab – hovedpinekalendere og dagbøger https://dhos.dk/hovedpinekalendere-og-dagboeger/