Minoritetsstress – hvad kan der gøres? 

Hvad kan du som patient gøre?

  • Vær opmærksom på, at du har ret til sundhedsydelser og respektfuld behandling uanset køn, uddannelsesniveau, handicap, sygdom, etnicitet, seksuel orientering eller kønsidentitet.
  • Find en behandler, som du føler dig tryg ved.
  • Skift læge, hvis du ikke er tilfreds.
  • Søg rådgivning ved en patientforening.
  • Kontakt patientvejledningen i din region, hvis du vil vide mere om dine rettigheder, eller hvis du vil rapportere en utilsigtet hændelse

Hvad kan du som sundhedspersonale gøre? 

  • Orienter dig i viden om minoritetsstress og andre særlige forhold, som gør sig gældende for minoriteter i denne patientgruppe.
  • Bryd tabuer og signalér, at patienten trygt kan tale om kultur, etnicitet, handicap, seksuel orientering eller kønsidentitet m.v., uden at blive mødt med fordomme og skepsis.  Vis at patienten mødes med forståelse og tavshedspligt, selvom han  eller hun tilhører en minoritet.
  • Overvej minoritetsstress som en medvirkende årsagsforklaring på patientens sundhedsproblematik, hvad end den er somatisk eller trivselsmæssig.
  • Suppler eventuelt behandlingen med hjælp uden for sundhedssystemet. Det kunne f.eks. være via en henvisning til rådgivning, netværk, patientforeninger og fællesskaber, som kunne være relevante for denne persons situation, baggrund eller identitet. 
  • Henvis patienten til at opsøge professionel psykologhjælp. Undersøg i den sammenhæng om parametre for henvisning på baggrund af angst og/eller depression opfyldes.