Familier med migræne

Mere end 800.000 danskere har migræne eller hyppig hovedpine ifølge Nationalt Videnscenter for Hovedpine. Migræne og hovedpine  er altså en folkesygdom, der rammer bredt. Migræne og hovedpine kan fylde meget i dagligdagen i en familie. Alt efter hvem der er ramt, hvor ofte og ikke mindst hvor hårdt. 

Rent statistisk har flere kvinder end mænd migræne. Det betyder, at hver gang en mand har det, vil knap 3 kvinder have migræne. Migræne rammer desuden ofte yngre aldersgrupper i den erhvervsaktive alder og forekomsten af migræne er således højest i alderen 36-39 år. 

Det er samtidig i de år, hvor mange af os vælger at stifte familie. Og hvis enten mor, far eller et af børnene har migræne, kan det blive en udfordring at få en hverdag med arbejde og fritidsaktiviteter til at hænge sammen. 

Vi ved, at viden om ens egen sygdom er noget af det, der kan hjælpe i forhold til at sikre bedre forebyggelse og behandling. Når du ved, hvad der er normale symptomer, f.eks. kvalme og lysfølsomhed, vil du bekymre dig mindre og derved have en højere livskvalitet. Derfor er det vigtigt, at du i det omfang, du orker det, sikrer dig viden om sygdommen og ikke mindst, at du tør at række ud og bede om hjælp. I første omgang hos din praktiserende læge. Ubehandlet hovedpine og migræne kan forværres over tid, men der er hjælp at hente. 

Vi som patientforening deler vigtig viden og information om f.eks. nye behandlingsmuligheder i vores medlemsblad MigræneNyt, som udgives 3 gange om året. Som medlem har du også mulighed for at deltage i forskellige events både fysisk og online. Noget der kan give dig viden og støtte, som du kan bruge i forhold til egen migræne. Bliv medlem her

Migræne og arvelighed

Migræne er en neurologisk sygdom, der til dels er arvelig. Arvelighed er dog ikke hele forklaringen på, hvorfor nogle rammes af migræne. 

Arv og miljø spiller en rolle, da man til en vis grad deler vaner og livsstil i en familie. Hvis du er mor eller far og har migræne, har du måske en frygt for at give sygdommen videre, og det er forståeligt. Formentlig er risikoen for at videregive migræne mellem 15 og 50%.  Man skal huske, at migræne i forvejen er udbredt, så risikoen er i sig selv relativt høj, hvis vi kigger på samfundsniveau. 

Hovedpine eller migræne?

Det kan være svært at skelne mellem hovedpine og migræne, men den største forskel er, at migræne giver såkaldte migræneanfald med symptomer såsom hovedpine, kvalme, opkastninger, lys- og lydfølsomhed. Også delvise lammelser og føleforstyrrelser kan forekomme og ofte forværres symptomerne ved let fysisk aktivitet. Almindelig hovedpine vil som regel, men ikke altid, forbedres ved den samme lette fysiske aktivitet.

Diagnosen stilles ud fra en række spørgsmål om symptomer, varighed og hyppighed. Dette sker hos din praktiserende læge eller hos en neurolog. Typisk vil du blive tilbudt anfaldsmedicin og alt efter, hvor meget migrænen påvirker dit funktionsniveau, også forebyggende medicin. Du kan læse mere om medicinsk forebyggelse her.

Litteratur: 

https://videnomhovedpine.dk/er-migraene-arveligt Er migræne arveligt?

https://videnomhovedpine.dk/tal-og-statistik Tal og statistik