Migræne

Migræne er en anfaldsvis hovedpinelidelse med en varighed på mellem 4-72 timer, hvis typiske karakteristika er en halvsidig hovedpine af pulserende karakter. Smerten kan være moderat til svær og smerten forværres ved almindelig fysisk aktivitet. Hovedpinen ledsages typisk af en række andre symptomer, såsom kvalme, opkastninger samt lys- og lydfølsomhed.

Migrænehovedpinen skyldes sandsynligvis primært en aktivering af receptorer i visse blodkar og sekundært en øget smertefølsomhed i centralnervesystemet. 

Patienterne er som hovedregel symptomfri mellem anfaldene, men har du kronisk migræne, kan du opleve symptomer mere eller mindre på daglig basis. Mange patienter har både migræne og spændingshovedpine. 

Omkring en tredjedel har migræne med aura. Aurafasen omfatter syns- og føleforstyrrelser. Auraen kommer ofte før den pulserende hovedpine, men kan også forekomme, uden at den invaliderende hovedpine følger efter. Aurafasen kan have en varighed på alt fra 5 minutter til en time. Læs mere om migræne med aura her.  

Diagnose og behandling 

Diagnosen stilles ud fra en samtale, hvor lægen eller neurologen spørger ind til, hvordan hovedpinen føles, hvilke symptomer du har, hvor længe smerten varer, hvilken medicin du tager og om du ser et mønster i anfaldene. Anfaldsmedicin i form af de såkaldte triptaner kan tages ved anfald og forebyggende medicin anbefales, hvis du har 4 dage eller mere med migræne om måneden, eller meget invaliderende anfald, som påvirker dig negativt i din dagligdag.Det kan også være, at du oplever en manglende effekt af anfaldsmedicinen. Man starter typisk med blodtrykssænkende medicin og så er der en række præparater, man kan prøve af. Det kan du læse mere om i afsnittet om medicinsk forebyggelse.

Migrænefaser

Der er 5 migrænefaser, alt efter om du har migræne med eller uden aura. Før-migrænen, det vil sige optakten til anfaldet, er vigtig at kende til. Når du genkender de symptomer, du oftest får op til anfaldets start, er du bedre i stand til at behandle anfaldet i tide og slå det ned bedst muligt. Anfaldsmedicinen fungerer også optimalt, når den tages i tide og måske er der andre steder, du kan sætte ind, når du mærker, at anfaldet er undervejs..Du kan læse om før-migræne og de andre migrænefaser her.

Episodisk eller kronisk migræne

Definitionerne af hhv. episodisk og kronisk migræne går på antallet af dage med hovedpine. Desuden betyder kronisk langt fra, at migrænen aldrig kan bedres, selvom kronisk kan lyde så endegyldigt. Netop fordi antallet af hovedpinedage over tid kan ændres. Migrænen kan ændre sig over tid, så du kan opleve perioder med episodisk migræne, såvel som perioder med kronisk migræne.

Episodisk migræne: 1-14 hovedpinedage per måned 
Højfrekvent episodisk migræne: 8-14 hovedpinedage per måned
Kronisk migræne: Defineres ved, at hovedpinen er tilstede 15 dage eller mere om måneden, hvoraf mindst 8 dage er med migræne. Man kigger på en periode på mindst 3 måneder.

Mere om emnet

 • For at beskrive, hvor hårdt en person er ramt af migræne, bruger man betegnelserne episodisk, højfrekvent episodisk og kronisk migræne. Betegnelserne går på antallet af dage med hovedpine. Kronisk betyder ikke, at migrænen aldrig kan bedres, fordi antallet af hovedpinedage over tid kan ændres.

  Læs mere

 • Migræne kan forekomme med eller uden aura. Aura er karakteriseret ved føle- og synsforstyrrelser, f.eks. ved, at patienten ser zig zag mønster eller blind spots, en manglende evne til at udtrykke sig med ord kan forekomme som et forbigående symptom (afasi).

  Læs mere

 • Migræne kan forekomme med eller uden aura. Aura er karakteriseret ved føle- og synsforstyrrelser, f.eks. ved, at patienten ser zig zag mønster eller blind spots, en manglende evne til at udtrykke sig med ord kan forekomme som et forbigående symptom (afasi).

  Læs mere

 • Migræne udvikler sig i flere faser, og når du kender disse og ved, hvilke symptomer, der er normale, kan du være mere tryg i anfaldet, selvom det naturligvis stadig er ubehageligt at have anfald. Du kan samtidig behandle anfaldet i tide, når du kender optakten til dine anfald.

  Læs mere