Spændingshovedpine

Spændingshovedpine er den mest almindelige form for hovedpine, som i mange tilfælde skyldes muskelspændinger. Det er en trykkende hovedpine uden ledsagesymptomer, og den er oftest forbigående. Den kan behandles med simple smertestillende midler i det fleste tilfælde, men den kan også gå hen og blive kronisk. Kronisk spændingshovedpine kræver en særlig behandling, da den kan blive så hyppig, at den er invaliderende og påvirker livskvaliteten. 

Har man hyppig eller kronisk spændingshovedpine, har man med stor sandsynlighed et centralnervesystem, der er overfølsomt over for smerter. Selvom spændingshovedpine beskrives som værende uden ledsagesymptomer, kan kvalme, lyd- og lysfølsomhed forekomme. Symptomer som vi normalt forbinder med migræne. Spændingshovedpinen kan vare alt fra 30 minutter til at være kontinuerlig. 

Typiske symptomer på spændingshovedpine 

Pressende, trykkende smerte af let til moderat intensitet
Diffus lokaliseret, dog ofte på tværs af panden, issen og nakken
Forværres ikke ved fysisk aktivitet
Der kan forekomme kvalme, lyd- og lysfølsomhed ved kronisk spændingshovedpine. 

Samtlige symptomer behøver ikke at være til stede for, at der er tale om spændingshovedpine.

Ofte skelner man mellem spændingshovedpine og migræne ved at kigge på, om smerten er halvsidig (migræne) eller om smerten sidder som en trykkende bånd rundt om hele hovedet (spændingshovedpine). Spændingshovedpine og migræne kan forekomme samtidig, så derfor kan det indimellem være svært at skelne mellem dem, især hvis du oplever at have kvalme og følsom overfor lyd og lys. 

Hvordan stilles diagnosen?

Lægen vil typisk spørge ind til dine vaner, livsstil og din hverdag samt lave en fysisk undersøgelse. Dette kan give en afklaring af, om der er noget, der kan ændres for at mindske hovedpinen. 

Inden lægen kan stille diagnosen, udfyldes en såkaldt hovedpinedagbog i en periode på minimum 4 uger. Her noterer man, hvor hovedpinen sidder, hvor intens den er og hvor længe den varer. Andre symptomer som f.eks. overfølsomhed for lys og lyd, og endelig hvilken og hvor meget medicin, man tager, noteres også. .

Oftest er en scanning ikke nødvendig, men det kan komme på tale for at udelukke evt. andre sygdomme. Man skelner mellem episodisk og kronisk spændingshovedpine, alt efter hvor ofte man har hovedpine.

Episodisk spændingshovedpine
Episodisk spændingshovedpine er, når man har spændingshovedpine i op til 14 dage per måned i minimum tre måneder i træk.

Kronisk spændingshovedpine
Kronisk spændingshovedpine defineres ved, at man har hovedpine i 15 eller flere dage per måned i minimum tre måneder i træk eller måske konstant hovedpine. Har man kronisk spændingshovedpine, kan symptomer som kvalme, lyd- og lysfølsomhed også forekomme.

Mere om emnet

 • IIH er karakteriseret af en meget kraftig hovedpine, der er konstant og den tager til i styrke over tid. Smerten i hovedet ledsages ofte af nakke- og rygsmerter, tinnitus, svimmelhed, træthed, tågesyn og problemer med hukommelsen.

  Læs mere

 • Klyngehovedpine kaldes også for Horton’s hovedpine og anfaldene kan være meget smertefulde og voldsomme og karakteriseret af halvsidige, jagende eller borende smerter; i, omkring eller bag det ene øje typisk i den samme side af ansigtet.

  Læs mere

 • Migræne er en anfaldsvis hovedpinelidelse med en varighed på mellem 4-72 timer, hvis typiske karakteristika er en halvsidig hovedpine af pulserende karakter. Smerten kan være moderat til svær og smerten forværres ved almindelig fysisk aktivitet.

  Læs mere

 • Post-traumatisk hovedpine er en hovedpinetype, der opstår efter en skade på enten hoved eller nakke. Oftest vil hovedpinen være forbigående, men hos op mod 25% af de ramte, vil hovedpinen stadig være til stede efter tre måneder.

  Læs mere

 • Spændingshovedpine er den mest almindelige form for hovedpine, som ofte skyldes muskelspændinger. Det er en trykkende hovedpine uden ledsagesymptomer, og den er oftest forbigående. Den kan oftest behandles med simple smertestillende midler.

  Læs mere

 • Trigeminusneuralgi er pludselige smerter i højre eller venstre side af ansigtets nerveforgreninger, der løber langs kæben, kindbenet og over øjet. Det er en smertetilstand med korte og intense smerteanfald i den ene side af ansigtet.

  Læs mere