Hvad kan jeg selv gøre?

Hvad kan du som patient gøre?

 • Vær opmærksom på, at du har ret til sundhedsydelser og respektfuld behandling uanset køn, uddannelsesniveau, handikap, sygdom, etnicitet, seksuel orientering eller kønsidentitet
 • Find en behandler, som du føler dig tryg ved
 • Skift læge, hvis du ikke er tilfreds
 • Søg rådgivning ved en patientforening
 • Kontakt patientvejledningen i din region, hvis du vil vide mere om dine rettigheder, eller hvis du vil rapportere en utilsigtet hændelse klik her

Hvad kan du som sundhedspersonale gøre? 

 • Orienter dig i viden om minoritetsstress og andre særlige forhold, som gør sig gældende for minoriteter i denne patientgruppe
 • Bryd tabuer og signalér, at patienten trygt kan tale om kultur, etnicitet, handikap, seksuel orientering eller kønsidentitet m.v, uden at blive mødt med fordomme og skepsis, men derimod med forståelse og tavshedspligt
 • Overvej minoritetsstress som en medvirkende årsagsforklaring på patientens sundhedsproblematik – hvad end den er somatisk eller trivselsmæssig
 • Suppler eventuelt behandlingen med hjælp uden for sundhedssystemet. Det kunne f.eks. være via en henvisning til rådgivning, netværk, patientforeninger og fællesskaber, som kunne være relevante for denne persons situation, baggrund eller identitet 
 • Henvis patienten til at opsøge professionel psykologhjælp. Undersøg i den sammenhæng om parametre for henvisning for angst og/eller depression opfyldes. 

Mere om emnet

 • Migræne og hovedpine er en folkesygdom, der rammer bredt. Migræne og hovedpine kan fylde meget i dagligdagen i en familie. Alt efter hvem der er ramt, hvor ofte og ikke mindst hvor hårdt.

  Læs mere

 • Her kan du læse mere om, hvad du selv kan gøre som patient og hvad sundhedspersonalet kan gøre.

  Læs mere

 • Overvej minoritetsstress som en medvirkende årsagsforklaring på patientens sundhedsproblematik, hvad end den er somatisk eller trivselsmæssig.

  Læs mere

 • ”Migræne er ofte en halvsidig, pulserende hovedpine, som varer fra timer til nogle døgn, men mange har dobbeltsidig migræne.” Er du begyndt at få anfald, der lyder som disse, skal du selvfølgelig gå til lægen og få det konstateret.

  Læs mere

 • Social ulighed i sundhed handler om, at der er uretfærdige systematiske forskelle i sygdomstilstand, livskvalitet, behandling og konsekvenser af sygdom mellem (grupper af) borgere i samfundet.

  Læs mere