LGBT+ og migræne

I løbet af de sidste par år har LGBT+-segmentet været meget omtalt i medierne som en presset befolkningsgruppe. Men er der mon forskel på, hvor mange der har migræne i den gruppe, sammenlignet med resten af befolkningen?  

De nyeste undersøgelser viser desværre, at forekomsten af migræne i LGBT+-miljøet er betydeligt højere end blandt de øvrige borgere. Der findes dog ingen data specifikt fra Danmark.

Hvorfor er der flere med LGBT+-baggrund med migræne?

Man ved ikke præcis, hvorfor mennesker fra LGBT+-miljøet i USA har en signifikant højere forekomst af migræne end heteroseksuelle. Hvis vi ser på minoritetsgrupper i samfundet generelt, så har de en tendens til at have en større sygdomsbyrde på tværs af spektret. Det gælder for migræne, såvel som for andre kroniske sygdomme. En øget forekomst af migræne blandt LGBT+-personer er på den måde et udtryk for en generelt højere sygdomsbyrde for den gruppe. Vi ved fra international forskning, at LGBT+-personer kan have ringere adgang til sundhedsydelser end andre på grund af diskrimination og undertrykkelse, men det forklarer ikke nødvendigvis den øgede forekomst af migræne.

Der er også som samfundsgruppe en højere andel af LGBT+-personer, som har en baggrund med traumer og stress sammenlignet med majoritetsbefolkningen. Dette kan spille en rolle i forhold til migræne. Det kan handle om f.eks. minoritetsstress som årsag til sygdom, men vi har ikke tilstrækkelig viden herom. Minoritetsstress betegner den stress, som minoritetspersoner oplever som en konsekvens af at leve i et samfund, der ikke anerkender og forstår diversitet. Minoritetstress blandt LGBT+ personer skyldes samfundsmæssige normer, som afviser, mistænkeliggør og udskammer personer, hvis seksualitet, køn eller kroppe bryder med disse normer.

Redaktionen har ikke kunnet finde forskning om migræne og LGBT+ miljøet i Danmark. Og selvom LGBT+ nok er væsentligt mindre stigmatiseret i Danmark end andre steder i verden, er det ikke en legitim årsag til at overse denne gruppe, hverken i forskning, i civilsamfundet eller i sundhedssystemet. Bevidstheden om, at LGBT+-baggrund kan øge risikoen for kroniske sygdomme, herunder migræne, er væsentlig for læger at kende til og handle på. På samme måde er det væsentligt, at minoritetsgrupper opfordres til at søge behandling.

Det er vigtigt, at også minoritetsgrupper er repræsenteret og inkluderet

I mange år har det været en kamp overhovedet at få migræne på dagsordenen, til trods for den meget brede forekomst af sygdommen. Selvom migræne dokumenterbart er en neurologisk sygdom, ses den ofte som en eller anden underkategori af “noget psykisk”, og som en sygdom, der oftest rammer kvinder. I de senere år er migræne heldigvis blevet mere anerkendt. Sygdommen er nu anerkendt som en af de mest invaliderende sygdomme i verden af verdenssundhedsorganisationen WHO. Sygdommen er som sagt mest udbredt blandt kvinder, men også minoritetsgrupper som f.eks. LGBT+ er overrepræsenterede i migrænestatistikkerne. 

Migræne danmark mener, det er vigtigt, at LGBT+-samfundet, såvel som andre minoritetsgrupper, om muligt er repræsenteret i patientforeningerne, og at der er en opmærksomhed på og en villighed til at diskutere de særlige forhold, der gør sig gældende for disse grupper. Der er mange barrierer for at få migræne under kontrol. Vi bør ikke tillade, at det at være LGBT+ er en af dem.

LGBT+ eller LGBTQIA+ er en forkortelse for Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Queer (or Questioning), Intersex, and Asexual (lesbiske, bøsser, biseksuelle, transseksuelle, queer eller ’spørgende’, intersex og aseksuelle). + står for andre seksuelle minoritetsgrupper, som ikke ser sig som en del af de nævnte kategorier. I praksis forkortes det lange LGBTQIA+ ofte til LGBT+, LGBTQ eller LGBTQI. 

Litteratur

Læs her mere om migræne og LGBT+ i USA: 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7522771/

https://myhealth.ucsd.edu/RelatedItems/6,761658

https://americanmigrainefoundation.org/resource-library/migraine-in-the-lgbtq-community/

Læs om minoritetsstress her: https://lgbtsundhed.dk/minoritetsstress/. Om end artiklen er rettet mod LGBT+, så er mange af budskaberne også relevante for mange andre minoritetsgrupper. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7522771/
https://myhealth.ucsd.edu/RelatedItems/6,761658

https://americanmigrainefoundation.org/resource-library/migraine-in-the-lgbtq-community/

Læs om minoritetsstress her: https://lgbtsundhed.dk/minoritetsstress/. Om end artiklen er rettet mod LGBT+, så er mange af budskaberne også relevante for mange andre minoritetsgrupper. 

Mere om emnet

 • Migræne og hovedpine er en folkesygdom, der rammer bredt. Migræne og hovedpine kan fylde meget i dagligdagen i en familie. Alt efter hvem der er ramt, hvor ofte og ikke mindst hvor hårdt.

  Læs mere

 • Her kan du læse mere om, hvad du selv kan gøre som patient og hvad sundhedspersonalet kan gøre.

  Læs mere

 • Overvej minoritetsstress som en medvirkende årsagsforklaring på patientens sundhedsproblematik, hvad end den er somatisk eller trivselsmæssig.

  Læs mere

 • ”Migræne er ofte en halvsidig, pulserende hovedpine, som varer fra timer til nogle døgn, men mange har dobbeltsidig migræne.” Er du begyndt at få anfald, der lyder som disse, skal du selvfølgelig gå til lægen og få det konstateret.

  Læs mere

 • Social ulighed i sundhed handler om, at der er uretfærdige systematiske forskelle i sygdomstilstand, livskvalitet, behandling og konsekvenser af sygdom mellem (grupper af) borgere i samfundet.

  Læs mere